Osane Idtrettshall

Teknisk info:
  • Byggets totale areal – ca 5500 m2
  • Max høyde – 14,9 meter
  • Max spennvidde – ca 46,3 meter
  • Leveringsomfang, tak, hd, brannvegg – Kun stålkonstruksjon
  • Kommune: Ålesund
Byggherre:  Ålesund Kommunale Eiendom