: Frys/kjøl

Teglverksveien 49, Solbergelva

Asko Bama, Bodø

2/2