Optimera, Vestby

Teknisk info:

-Byggets totale areal: 22400 m²

-Max høyde: 20 m

-Max spennvidde: 23 m

Leveringsomfang: Stål, tak, HD, brannvegg

Bruker: Optimera